KHI LY HÔN CÓ CẦN HÒA GIẢI Ở XÃ,PHƯỜNG KHÔNG?

04/04/2019 11:55
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư cho hỏi: Khi ly hôn có cần làm thủ tục hòa giải tại xã, phường không?

Trả lời