CÓ LY HÔN ĐƯỢC VỚI NGƯỜI KHÔNG ĐỒNG Ý LY HÔN, KHÔNG RA TÒA KHÔNG?

27/03/2019 15:48
Câu hỏi
Hỏi: Tôi muốn ly hôn chồng, nhưng chồng tôi không đồng ý, không ra tòa làm việc, tôi nên làm gì?

Trả lời