RA TÒA VÌ VIỆC HÌNH SỰ: DÙNG " NGÀY TỰ DO " THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ LỢI NHẤT?

DÙNG DỊCH VỤ NGÀY TỰ DO THẾ NÀO ĐỂ BẠN CÓ LỢI NHẤT
     Ngày Tự Do là dịch vụ cho người có việc về hình sự phải ra tòa. Loại việc này thường liên quan tới thử thách tự do của một số người. Thử thách vì các cơ quan pháp luât – cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, tòa án – buộc ai đó ra làm việc và hậu quả thường gắn với tình trạng hạn chế tự do của người đó. Chính xác đây là việc tranh tụng hình sự. Giá trị mà người có việc về hình sự phải ra tòa có thể đạt được từ sử dụng dịch vụ Ngày Tự Do, như tên gọi, đó là số ngày tự do cao nhất mà họ được hưởng. Ví dụ, trước tòa, một bị cáo ( người có việc ra tòa ) bị Viện Kiểm sát đề nghị 42 đến 48 tháng tù giam. Nếu tòa tuyên anh ta 42 tháng tù giam thì có thể coi là một chiến thắng vì số ngày tự do của anh ta thêm 6 tháng. Nếu tòa tuyên anh ta 36 tháng tù cho hưởng án treo thì có thể coi là một chiến thắng lớn vì anh ta không mất ngày tự do nào nữa.
     Ngoài giá trị này, người có việc ra tòa còn có thể có thêm các giá trị khác. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thường dài. Cuộc sống của họ bị xáo trộn. Họ có các khoản nợ cần đòi, họ có công ty đang an nên làm ra, họ có thể được bố mẹ chia đất, họ có thể gặp các vấn đề về gia đình… Bên cạnh việc giành được nhiều nhất ngày tự do, dịch vụ sẽ mang lại giá trị là bình ổn cuộc sống người có việc ra tòa.
     Đó là những giá trị mà dịch vụ hướng tới. Cách nào để hướng tới giá trị này? Nên ký thỏa thuận để luật sư mang lại giá trị đó. “ Bản thỏa thuận về việc đạt được giá trị từ dịch vụ pháp lý “ với hướng dẫn được kèm theo đây. Để có thể đạt thỏa thuận tốt, bạn đừng ngại ngần đàm phán với luật sư. Ở đây đúng là “ mất lòng trước được lòng sau “. Cái bạn nên yêu cầu luật sư ghi vào thỏa thuận:
- Tên người trả tiền thuê dịch vụ và tên người thụ hưởng dịch vụ. Không giống Khởi Đầu Mới và Doanh Sản An Phát, thỏa thuận Ngày Tự Do thường tách biệt người trả tiền thuê dịch vụ và người thụ hưởng dịch vụ. Lý do: Người thụ hưởng dịch vụ có thể đang bị tạm giam. Thỏa thuận cần xác định ai trả tiền để luật sư làm cho ai.
- Làm rõ phần việc mà luật sư cần làm cho người có việc ra tòa: Trong một vụ án hình sự, các phần việc nên được người thuê dịch vụ đưa vào thỏa thuận với luật sư là:
+ Tư vấn, giải thích pháp luật để hiểu tình thế: Luật sư nên giải thích tình trạng pháp lý người có việc ra tòa, những hậu quả rắc rối có thể xảy ra, những mục tiêu lạc quan anh ta có thể đạt được cùng luật sư.
+ Soạn thảo văn bản, đơn từ cần thiết: Văn bản, đơn từ có thể gồm: Văn bản, đơn từ đương sự ký tên và văn bản, đơn từ của luật sư. Văn bản, đơn từ gửi cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, tòa án nhằm trình bày sự việc, đưa yêu cầu, chứng minh mình vô tội, thậm chí khiếu nại hành vi của cán bộ điều tra, kiểm sát viên… Nên yêu cầu luật sư ghi vào thỏa thuận rằng luật sư là người soạn các văn bản, đơn từ này. Nên buộc luật sư cam kết soạn văn bản, đơn từ một cách kịp thời, ví dụ: 48 giờ sau khi được người có việc ra tòa yêu cầu, luật sư phải hoàn thành văn bản.
+ Cùng tham gia với người có việc ra tòa. Việc tham gia xuất hiện khi người có việc ra tòa phải làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng: cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, tòa án. Đó có thể là các buổi hỏi cung, phúc cung. Việc tham gia bao gồm chuẩn bị các câu hỏi, chuẩn bị câu trả lời, nghe và chỉnh sửa khi người có việc ra tòa thử khai với luật sư. Điều này chỉ được tiến hành nếu người có việc ra tòa đang tại ngoại.
+ Tư vấn giải quyết các vấn đề dân sự, kinh doanh, lao động, gia đình… gắn với quá trình người có việc ra tòa phải chịu thử thách trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử. Nếu tính phức tạp của  các vấn đề kiểu này đòi hỏi phải có một thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý riêng thì người có việc ra tòa và luật sư xem xét ký thỏa thuận cung cấp dịch vụ pháp lý riêng đó.
+ Tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi người có việc ra tòa. Việc này diễn ra tại phiên tòa công khai. Việc này bao gồm cả việc chuẩn bị nội dung trả lời cho người có việc ra tòa khi tòa hỏi. Luật sư cũng cần nhắc nhở người có việc ra tòa làm đơn kháng cáo và chắp bút đơn kháng cáo nếu cần.
- Làm rõ những việc nói trên được thực hiện trong thời gian nào. Thời gian do người ký hợp đồng, người có việc ra tòa  lựa chọn. Trong thời gian này, luật sư phải hoàn thành việc đã cam kết. Thời gian bắt đầu từ ký thỏa thuận với luật sư, khi thanh toán một phần tiền, hoặc từ ngày nào đó…Thời gian kết thúc thường là khi vụ việc được giải quyết xong tại cấp tòa sơ thẩm, hoặc phúc thẩm, hoặc cũng có thể được xác định theo tháng, không cần biết việc đã xong chưa. Nó do người ký hợp đồng, người có việc ra tòa chọn. Nên yêu cầu luật sư có một lịch trình. Mỗi việc được xác định làm trong một thời gian cụ thể. Nên theo dõi lịch trình này.
- Làm rõ quyền – nghĩa vụ mỗi bên. Thực ra, quyền - nghĩa vụ này đều được ghi trong luật. Nếu thỏa thuận không ghi, các bên vẫn có các quyền – nghĩa vụ luật định. Nên quan tâm đến nghĩa vụ bảo mật của luật sư. Nếu có thể quy định chặt chẽ hơn, như có thể yêu cầu luật sư không tiết lộ thông tin vụ việc cho người thứ ba nếu không có sự đồng ý của người trả tiền thuê dịch vụ hoặc người thụ hưởng dịch vụ, thì  nên ghi vào thỏa thuận.
- Làm rõ giá dịch vụ, chi phí liên quan, phương thức thanh toán. Khi được nghe giá dịch vụ, nên làm rõ từng phần của mức giá đó. Sau đó, đàm phán với luật sư để có thể thanh toán một số lần. Nên phân biệt tiền trả cho công sức luật sư bỏ ra và tiền trả cho chi phí liên quan đến công việc. Nếu công việc đòi hỏi đi lại, luật sư có thể đề xuất người ký hợp đồng, người có việc ra tòa tài trợ tiền xăng xe, phí cầu phà… Nên yêu cầu luật sư làm rõ phần tiền này là bao nhiêu, có thể bị “ đội “ lên so với ước tính ban đầu không. Nên đòi hỏi: Mỗi lần thanh toán, luật sư phải có biên lai ghi nhận. Biên lai nên có chữ kí, ghi rõ họ tên luật sư, dấu nơi luật sư hành nghề, lý do thu tiền. Người có việc ra tòa, người ký hợp đồng nên giữ một bản có chữ kí gốc, dấu đỏ.
     Một số luật sư đề xuất  mức thưởng khi có được kết quả. Ví dụ: Bị cáo bị đề nghị 36 đến 42 tháng tù giam. Trong quá trình tranh tụng, bị cáo được hưởng mức 36 tháng án treo. Luật sư yêu cầu mức thưởng là 50 triệu. Việc chấp nhận trả mức thưởng này cũng không có vấn đề gì. Đơn giản vì để có thể được thưởng, luật sư phải đem lại cho bạn kết quả. Sau khi có kết quả, việc trả thưởng thế nào cũng do bạn và luật sư tiếp tục đàm phán. Nói chung, việc luật sư nhận được tiền thưởng theo kết quả đạt được là không dễ. Vì vậy, khách hàng không cần quá so đo về điều khoản thưởng.
- Làm rõ các vấn đề liên quan đến hiệu lực thỏa thuận. Nên quy định thỏa thuận cần được xem xét đánh giá trong suốt quá trình thực hiện. Như vậy, ngoài việc ký vào “ Bản thỏa thuận về việc đạt được giá trị từ dịch vụ pháp lý “, bạn nên thường xuyên liên lạc với luật sư để thực hiện thỏa thuận. Nên có một thời gian biểu dự kiến và theo dõi công việc theo thời gian biểu đó.
     Trên đây là những vấn đề cơ bản. Người trả tiền thuê dịch vụ hoặc người thụ hưởng dịch vụ có thể dự trù những vấn đề khác và đàm phán với luật sư để đưa nó vào thỏa thuận. Mục đích sau cùng là bảo về quyền lợi người thụ hưởng dịch vụ.