TRANH TỤNG HÌNH SỰ

Xem thêm
CÁCH ĐƯA CHỨNG CỨ, YÊU CẦU MINH OAN, GIẢM NHẸ KHI BỊ GỌI HỎI

CÁCH ĐƯA CHỨNG CỨ, YÊU CẦU MINH OAN, GIẢM NHẸ KHI BỊ GỌI HỎI

Hỏi: Khi bị cơ quan công an triệu tập, tôi có được đưa ra chứng cứ, yêu cầu minh oan hoặc giảm nhẹ cho mình không? Cách làm việc này thế nào?

TRANH TỤNG DÂN SỰ,KINH TẾ,HÀNH CHÍNH,LAO ĐỘNG

Xem thêm